Gweithgareddau dysgu cyfrwng Cymraeg a dwyieithog, yn ôl pwnc

Darparwyr Addysg Bellach mewn darpariaeth Addysg Bellach

2003/04 - 2014/15 (dros dro)

Ffynhonnell y data:StatsCymru
R fersiwn 3.2.2 (2015-08-14) • Telerau defnydd GoogleDogfennaeth a Pholisi Data