Canran o'r rhai a anwyd yng Nghymru a oedd yn gallu siarad Cymraeg, 2011

Sail: y boblogaeth (3 oed a throsodd) a anwyd yng Nghymru

Yn ôl i statiaith.com

Cliciwch ar ardal i weld manylion.