Nifer plant 3 i 4 oed, yn ôl iaith

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl DC2601

Mae 'Pob cartref' yn cynnwys hefyd teuluoedd un rhiant lle ceir 2 neu ragor o oedolion sy'n gallu siarad Cymraeg