Nifer a % yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl galwedigaeth. Pobl 16 oed a throsodd mewn cyflogaeth.

Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos os bydd y cyrchwr yn hofran uwchben rhan o golofn

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl DC2612.

Pobl mewn cyflogaeth yn ystod yr wythnos cyn Cyfrifiad 2011 (a gynhaliwyd ar 27 Mawrth 2011)

Darganfyddwch dosbarth eich galwedigaeth

Hywel Jones CC-BY-SA