Nifer a % yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl dosbarth economaidd-gymdeithasol (NS-SEC). Pobl 16 oed a throsodd.

Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos os bydd y cyrchwr yn hofran uwchben rhan o golofn

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl DC2613.

Cynhaliwyd Cyfrifiad 2011 ar 27 Mawrth 2011.

Darganfyddwch i ba NS-SEC rydych chi'n perthyn

Hywel Jones CC-BY-SA