Canran y boblogaeth o fewn Cymuned a anwyd y tu allan i Gymru, 2011

Yn ôl i statiaith.com

Cliciwch ar ardal i ddangos manylion.

Canran a anwyd
y tu allan i Gymru
(pob oed)

6.6 < 20
20 < 30
30 < 50
50 < 70
70 < 83.6
I'r data

Rhaid sylweddoli nad yw'r ganran a anwyd y tu allan i Gymru'n adlewyrchu'r ganran a fewnfudodd i ardal yn union. Mewn sawl ardal mae mamau'n teithio i ysbyty yn Lloegr i roi genedigaeth i'w plant. Mae ysbytai Amwythig a Henffordd, er enghraifft, yn gwasanaethu llawer o Bowys yn y modd hwn.