Canran y boblogaeth a oedd yn astudio yn Lloegr, 2011

Yn ôl i statiaith.com

Cliciwch ar ardal i ddangos manylion.

% yn astudio yn Lloegr

0 < 1.203
1.203 < 2.407
2.407 < 3.61
Mae 'Astudio yn Lloegr' yn cynnwys myfyrwyr amser-llawn a phlant ysgol sydd fel arfer yn preswylio yn Lloegr yn ystod y tymor ond sy'n byw yng Nghymru y tu allan i dymor coleg/ysgol. Gan nad oeddynt yng Nghymru ar ddiwrnod y cyfrifiad ni ofynnwyd cwestiynau am y Gymraeg iddynt ac felly nid ydynt wedi eu cynnwys ymhlith y niferoedd sydd yn medru'r Gymraeg. Os byddwch yn clicio ar Gymuned, dangosir y ganran a oedd yn astudio yn Lloegr, y ganran a oedd yn gallu siarad Cymraeg o boblogaeth yr ardal yn ystod y tymor - pan allai myfyrwyr o Loegr a gwledydd eraill fod yn byw yn yr ardal - ac y tu allan i'r tymor.