Poblogaeth diwrnod gwaith, 2011

Y newid rhwng y nifer o siaradwyr Cymraeg mewn ardal ar ddiwrnod gwaith a'r boblogaeth breswyl

Newid yn nifer y siaradwyr

-168 < 0
0 < 250
250 < 500
500 < 1,000
1,000 < 2,189
I'r data
Gan fod pobl yn teithio i'r lle gwaith, gwelir y newidiadau positif mwyaf ble mae llawer o leoedd gwaith neu leoedd gwaith sylweddol eu maint. Yn y de-ddwyrain yn arbennig, gwelir effaith ysgolion cyfrwng Cymraeg yn tynnu siaradwyr Cymraeg i mewn i ardal. I'r gwrthwyneb, gwelir y newidiadau negyddol mwyaf yn yr ardaloedd preswyl, e.e. maestrefi a chefngwlad.