Mapiau canlyniadau am y Gymraeg o Gyfrifiad 2011 mewn pdfs

Maps of results about the Welsh language from the 2011 Census in pdfs

Fersiwn Cymraeg English language version
Abertawe Swansea
Blaenau Gwent Blaenau Gwent
Bro Morgannwg Vale of Glamorgan
Caerdydd Cardiff
Caerffili Caerphilly
Casnewydd Newport
Castell-nedd Port Talbot Neath Port Talbot
Ceredigion Ceredigion
Conwy Conwy
Gwynedd Gwynedd
Merthyr Tudful Merthyr Tydfil
Pen-y-bont ar Ogwr Bridgend
Powys Powys
Rhondda Cynon Taf Rhondda Cynon Taf
Sir Benfro Pembrokeshire
Sir Ddinbych Denbighshire
Sir Gaerfyrddin Carmarthenshire
Sir Fynwy Monmouthshire
Sir Fflint Flintshire
Torfaen Torfaen
Wrecsam Wrexham
Ynys Môn Anglesey