Yn ôl i statiaith.com

Dosbarthiad plant 3 i 4 oed yn 2011, yn ôl gallu yn y Gymraeg, cyfansoddiad y cartref ac awdurdod lleol

Cwpl, 2 oedolyn Cymraeg neu fwy 4,508Cwpl, 2 oedolyn Cymraeg neu fwyCwpl, dim oedolyn Cymraeg 36,303Cwpl, dim oedolyn CymraegCwpl, un oedolyn Cymraeg 8,083Cwpl, un oedolyn CymraegRhiant unigol, 2 oedolyn Cymraeg neu fwy 26Rhiant unigol, 2 oedolyn Cymraeg neu fwyRhiant unigol, dim oedolyn Cymraeg 13,966Rhiant unigol, dim oedolyn CymraegRhiant unigol, oedolyn Cymraeg 2,290Rhiant unigol, oedolyn CymraegCymraeg 15,398CymraegDi-Gymraeg 49,778Di-GymraegAbertawe 4,884AbertaweBlaenau Gwent 1,422Blaenau GwentBro Morgannwg 2,821Bro MorgannwgCaerdydd 7,786CaerdyddCaerffili 4,185CaerffiliCasnewydd 3,332CasnewyddCastell-nedd Port Talbot 2,795Castell-nedd Port TalbotCeredigion 1,278CeredigionConwy 2,145ConwyGwynedd 2,514GwyneddMerthyr Tudful 1,299Merthyr TudfulPen-y-bont ar Ogwr 2,863Pen-y-bont ar OgwrPowys 2,499PowysRhondda Cynon Taf 5,204Rhondda Cynon TafSir Benfro 2,513Sir BenfroSir Ddinbych 1,937Sir DdinbychSir Fynwy 1,798Sir FynwySir Gaerfyrddin 3,847Sir GaerfyrddinSir y Fflint 3,504Sir y FflintTorfaen 1,980TorfaenWrecsam 3,152WrecsamYnys Môn 1,418Ynys Môn

Mae'r ffeithlun yma'n crynhoi'r data a welir yn y siart rhyngweithiol yma: Cyfraddau trosglwyddo'r Gymraeg

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl DC2601.

Hywel Jones, Statiaith CC-BY-SA