Cyfraddau trosglwyddo'r iaith, 2011

Cartrefi un teulu: rhiant unigol Cymraeg

% plant 3 i 4 oed sy'n gallu siarad Cymraeg

mewn teulu rhiant unigol oedd yn gallu siarad Cymraeg, 2011

Ardal 1
0 < 20
Ardal 2
20 < 40
Ardal 3
40 < 60
Ardal 4
60 < 80
Ardal 5
80 - 100
Ardal 6
Dim plant 3 i 4 oed

Ffynhonnell: tabl DC2601 Cyfrifiad 2011

Trwydded: Hywel Jones CC-BY-SA