Yn ôl i statiaith.com

Gallu yn y Gymraeg/rhuglder disgyblion,
yn ôl grŵp blwyddyn (asesiad rhieni).

Plant 5 oed a throsodd mewn ysgol gynradd neu ganol.

Bydd rhagor o fanylion yn ymddangos os bydd y cyrchwr yn hofran uwchben rhan o golofn.

I warchod cyfrinachedd, ni ddangosir ffigur manwl os oes llai na 5 plentyn mewn categori. Gan hynny, mae'n bosibl na fydd y cydrannau'n adio i roi'r cyfanswm a ddangosir. Mewn rhai achosion gall y cyfanswm a ddangosir cynnwys plant mewn dosbarth derbyn neu feithrin hefyd.
Mae ysgolion i fod i gasglu'r data yma gan rieni. Os na cheir y wybodaeth gan y rhieni, mae'r ysgol i roi eu barn. Nid oes diffiniad o 'ruglder': barn y rhieni/ysgol ydyw. Ni phennir a ydy'r ysgol i fod i holi barn y rhieni bob blwyddyn. Mae'n bosibl mai unwaith yn unig (os hynny) y'u holir. Yn yr achos hwnnw, ni fyddai'r asesiad a ddangosir yma yn erbyn grŵp blwyddyn penodol o reidrwydd yn adlewyrchu barn y rhieni/ysgol am allu'r plentyn yr adeg honno, ond yn hytrach eu barn yr adeg y casglwyd y data.

Ffynhonnell: Cyfrifiad Ysgolion Ionawr 2013.

Hywel Jones, Statiaith CC-BY-SA