Disgyblion ysgolion uwchradd, Ionawr 2016

Nifer yn ôl grŵp blwyddyn a chategori cyfrwng dysgu'r ysgol

Eglurir y categorïau cyfrwng dysgu yma

Ffynhonnell: Cais ystadegol ad-hoc 170320

Canran yn dysgu'r Gymraeg fel iaith gyntaf fesul grŵp blwyddyn, o 2012/13 i 2015/16 (Ionawr)

Ffynhonnell: olynydd i dabl 8.17 y Compendiwm Ystadegau Ysgolion. Fe'i cafwyd drwy gais i Lywodraeth Cymru

Sylwer: Ers 2012/13 mae math newydd o ysgol - ysgol ganol. Os bydd ysgol yn newid o fod yn ysgol uwchradd i fod yn ysgol ganol, bydd sail y gyfres hon yn newid.

Yn ôl i statiaith.com