Addysg Bellach

Bydd angen Flash i weld y siartiau sy ar gael o’r dolenni canlynol. Mae modd dewis pa newidynnau sy’n cael eu dangos yn y siartiau. Arbrofwch!

Mae’r siart yma yn dangos ffigurau hyd at 2014-15 (ffigurau dros dro). Dim ond niferoedd sy’n cael eu siartio. Mae’r un blaenorol isod ychydig yn wahanol, ac yn cynnwys cyfres o ganrannau hefyd.

Mae’r siart canlynol wedi ei seilio ar y canlyniadau hyd at 2013-14. Fel y siart blaenorol mae’n dangos y ffigurau ers 2004. Mae ychydig yn wahanol i’r un uchod. Mae’n dangos y cyfansymiau sy’n dysgu drwy’r Cymraeg neu’n ddwyieithog, a phan ganran y maen nhw’n ei ffurfio o’r cyfan sy’n dysgu’r pwnc. Gellir gwneud sawl newid i’r siart, e.e. i amlygu pwnc penodol.

Siart Gweithgareddau Dysgu (Flash)

Ffynhonnell y data: Tabl StatsCymru EDUC0023 Gweithgareddau Dysgu

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook