Cymraeg i Oedolion

Cofrestriadau a dysgwyr

Ers 2011/12, mae’r nifer o gofrestriadau ar gyrsiau Cymraeg i Oedolion wedi disgyn o 31,190 i 25,005, gostyngiad o bron 20% a’r nifer o ddysgwyr oedd yn dilyn y cyrsiau hynny wedi disgyn o 18,050 i 15,520, gostyngiad o 14%.

CiO: cofrestriadau a dysgwyr, 2007/08 - 2014/15

CiO: cofrestriadau a dysgwyr, 2007/08 – 2014/15

Gellir cyfrif cofrestriadau ar ddwy sail: ar sail y boblogaeth sesiynol neu ar sail y boblogaeth gofrestru safonol. Defnyddir y sail gyntaf uchod.

Ffynhonnell: https://statscymru.llyw.cymru/v/Bj3w

Arholiadau

Safodd bron 2,000 o bobl arholiad Cymraeg i Oedolion o ryw fath yn 2009. Erbyn 2015 roedd y cyfanswm wedi disgyn i 1,452, gostyngiad o 27%.

Niferoedd yn sefyll arholiadau Cymraeg i Oedolion 1996-2015

Niferoedd yn sefyll arholiadau Cymraeg i Oedolion 1996-2015

Ffynhonnell:  Bwletin Arholiadau Cymraeg i Oedolion 2015, CBAC (pdf) a rhifynnau blaenorol.

Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru adroddiad ‘Codi golygon: adolygiad o Gymraeg i Oedolion‘ ym mis Gorffennaf 2013. Cynhwysodd hwnnw ystadegau am y cyfnod o 2007/08 tan 2011/12. Gellir lawrlwytho’r adroddiad o http://gov.wales/docs/dcells/publications/130712-review-welsh-for-adults-cy.pdf

Cyhoeddodd Canolfan Cymraeg i Oedolion De-orllewin Cymru / Academi Hywel Teifi adroddiad ‘Canolfannau Cymraeg a Rhwydweithiau Cymdeithasol Oedolion sy’n Dysgu’r Gymraeg: Ymdrechion i Wrthdroi Shifft Ieithyddol mewn Cymunedau cymharol ddi-Gymraeg‘ gan Heini Gruffudd a Steve Morris yn 2012. Ceir ystadegau mwy manwl am y cyfnod 2007/08 – 2008/09 yn hwnnw. Gellir lawrlwytho’r adroddiad o https://www.swansea.ac.uk/media/Adroddiad%20Llawn.pdf.

Rhannwch drwyTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+