Map ysgolion yn ôl categori iaith

Daeth data’r map isod o Fy Ysgol Leol ym mis Ionawr 2018. Mae’n dangos pob ysgol a’r icon yn adlewyrchu categori cyfrwng dysgu’r ysgol. (Nid yw ysgolion meithrin nac ysgolion arbennig wedi eu categoreiddio’n ôl iaith). Os cliciwch ar icon cewch weld manylion yr ysgol. Mae’r rheini’n cynnwys canran lleiafrifoedd ethnig (pawb ond Gwyn – Prydeinig – ymhlith y disgyblion o 2011 tan 2017.

Gellir lawrlwytho pdf map categori ysgolion cynradd a chanol Ionawr 2017 yma a fersiwn ysgolion cynradd 2014 yma.

icon_greenCyfrwng Cymraeg
icon_blueCyfrwng Saesneg
icon_orangeTrawsnewidiol [cynradd]
icon_yellowDwy ffrwd [cynradd]
icon_pinkCyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg
icon_redDwyieithog (Categori A/B/C) [Uwchradd]

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook