Map ysgolion yn ôl categori iaith

Daeth data’r map isod o Fy Ysgol Leol ym mis Ebrill 2014. Mae’n dangos pob ysgol a’r icon yn adlewyrchu categori cyfrwng dysgu’r ysgol. (Nid yw ysgolion meithrin nac ysgolion arbennig wedi eu categoreiddio’n ôl iaith). Os cliciwch ar icon cewch weld manylion yr ysgol.

Gellir lawrlwytho pdf map categori ysgolion cynradd yma.

icon_greenCyfrwng Cymraeg
icon_blueCyfrwng Saesneg
icon_orangeTrawsnewidiol [cynradd]
icon_yellowDwy ffrwd [cynradd]
icon_pinkCyfrwng Saesneg yn bennaf ond â defnydd sylweddol o’r Gymraeg
icon_redDwyieithog (Categori A/B/C) [Uwchradd]

Rhannwch drwyTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+