Map ysgolion yn ôl categori iaith

Hydref 2022

Ysgolion cynradd

Dangosir enw’r ysgol wrth hofran uwchben y cylch.

Ysgolion uwchradd

Ysgolion canol

Mae’r map gwaelodol yn dod o https://openstreetmap.cymru/

Mae setiau data’r ysgolion wedi’u llunio o OS Addressbase, Fy Ysgol LeolRhestr gyfredol o ysgolion a’r Cyfrifiad Ysgolion Blynyddol ar Lefel Disgyblion (CYBLD).
Trwydded Llywodraeth Agored

Daeth y data i law ar ôl gwneud cais Rhyddid Gwybodaeth: https://www.whatdotheyknow.com/cy/request/hydred_a_lledred_pob_ysgol

Wedi hynny, cynhyrchodd Llywodraeth Cymru eu map hwy: https://mapdata.llyw.cymru/layergroups/geonode:all_schools_wales

Am fanylion am y categorïau, gweler https://llyw.cymru/categoreiddio-ysgolion-yn-ol-ddarpariaeth-cyfrwng-cymraeg

Gellir lawrlwytho pdf map categori ysgolion cynradd a chanol Ionawr 2017 yma a fersiwn ysgolion cynradd 2014 yma.