Arholiadau TGAU Cymraeg

Mae’r siart canlynol yn dangos pa TGAU Cymraeg a safodd disgyblion ysgol 15 oed Cymru o 1995/96 hyd at 2013/14.

% disgyblion 15 oed yn ôl math o TGAU Cymraeg 1995/6 - 2013/4

% disgyblion 15 oed yn ôl math o TGAU Cymraeg 1995/6 – 2013/4

Dyma’r niferoedd, gan gynnwys ganlyniadau 2018 a gafodd eu cyhoeddi ar 23 Awst 2018. Maent yn cynnwys canlyniadau CBAC ymhob canolfan yng Nghymru. Yn 2017, safodd nifer sylweddol o ddisgyblion arholiad Cymraeg yn 15 oed.  Safodd 1,003 Cymraeg Iaith Gyntaf yn 15 oed yn  2017 a dim ond 243 yn 2018.  Ar y llaw arall, cynyddodd y nifer a safodd arholiad cwrs llawn yn 15 oed, o 353 yn 2017 i 1,268 yn 2018. Safodd 1003 Cymraeg Iaith Gyntaf yn 15 oed yn  2017 a dim ond 243 yn 2018.  Mae’r rheini a safodd yn 15 oed hefyd wedi eu cynnwys yn y siart canlynol.

Nifer yn sefyll arholiad TGAU mewn Cymraeg, yn ôl math o gwrs, hyd at 2018

Nifer yn sefyll arholiad TGAU mewn Cymraeg, yn ôl math o gwrs, hyd at 2018

Ffynhonellau: CBAC (TGAU cyrsiau llawn abyr), JCQ