Arholiadau TGAU Cymraeg

Mae’r siart canlynol yn dangos pa TGAU Cymraeg a safodd disgyblion ysgol 15 oed Cymru o 1995/96 hyd at 2013/14.

% disgyblion 15 oed yn ôl math o TGAU Cymraeg 1995/6 - 2013/4

% disgyblion 15 oed yn ôl math o TGAU Cymraeg 1995/6 – 2013/4

Dyma’r niferoedd, gan gynnwys ganlyniadau 2017 a gafodd eu cyhoeddi ar 24 Awst 2017. Maent yn cynnwys canlyniadau CBAC ymhob canolfan yng Nghymru. Am y tro cyntaf, safodd nifer sylweddol o ddisgyblion arholiad Cymraeg Iaith gyntaf yn 15 oed. Dangosir y rheini yn y siart. Mae’r rheini hefyd wedi eu cynnwys yn y gyfres Iaith gyntaf (pob oed).

Nifer yn sefyll arholiad TGAU mewn Cymraeg, yn ôl math o gwrs, hyd at 2017

Nifer yn sefyll arholiad TGAU mewn Cymraeg, yn ôl math o gwrs, hyd at 2017

Ffynhonellau: CBAC (TGAU cwrs llawn), CBAC (TGAU cwrs byr)JCQ