Arholiadau Safon Uwch Cymraeg

Cafodd canlyniadau arholiadau Safon Uwch Haf 2017 eu cyhoeddi ar Ddydd Iau 17 Awst 2017. Mae’r siart isod yn cynnwys y canlyniadau hynny.

O’u cymharu â 2016, bu gostyngiad yn y niferoedd yn sefyll Safon Uwch mewn Cymraeg iaith gyntaf ond fawr o newid yn ail iaith. Safodd 233  yr arholiad iaith gyntaf yn 2017, o’i gymharu â 276 yn 2016, a 333 yr arholiad ail iaith i’w gymharu â 339 yn 2016.

Nifer a safodd arholiad Safon Uwch Cymraeg hyd at 2017

Nifer a safodd arholiad Safon Uwch Cymraeg hyd at 2017

Deilliant 5 Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg y Llywodraeth yw y dylai fod ‘Mwy o ddysgwyr â sgiliau iaith uwch yn y Gymraeg’ ac mae targedau wedi eu gosod ar gyfer Cymraeg iaith gyntaf ac ail-iaith. Dangosir y canlyniadau hyd at 2014, a’r targedau, yn y siart isod.

Niferoedd Safon Uwch Cymraeg fel % o TGAU, hyd at 2014

Niferoedd Safon Uwch Cymraeg fel % o TGAU, hyd at 2014

Ffynhonnell data Safon Uwch 2015: Canlyniadau Safon Uwch CBAC 2015 (pdf)