Asesiadau Cyfnod Allweddol 2

Cynyddodd y ganran a aseswyd gan athrawon (mewn ysgolion a gynhelir) mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 (tua 11 oed) o 0.3 pwynt canran o 2017 i 2018, hynny yw, aseswyd 21.1% yn 2017 a 21.4% yn 2018. Cynyddodd y ganran mewn 11 awdurdod ond gostyngodd yn yr 11 awdurdod arall.

Yn Ynys Môn y gwelwyd y cynnydd mwyaf, o 70.9% i 86.4% – 15.5 pwynt canran, 142 o ddisgyblion. Yn anffodus, nid yw hyn yn gyson â’r ganran na’r niferoedd a aseswyd ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen pedair blynydd ynghynt. Bryd hynny, yn 2014, 520 o ddisgyblion, 72.1%, a aseswyd mewn Cymraeg. Gan fod plant a addysgir yn Gymraeg i fod i gael eu hasesu mewn Cymraeg, naill ai na wnaed hynny yn 2014, neu nid oedd 142 o blant Cymraeg yn cael eu haddysgu mewn Cymraeg yn 2014. Eglurhad posibl arall yw fod safon y data a ddarperir gan ysgolion Môn yn wael.

Yn Sir y Fflint y gwelwyd y gostyngiad mwyaf, o 7.5% yn 2017 i 4.9%, 2.6 pwynt canran, 38 yn llai o ddisgyblion nag a aseswyd yn 2017.

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2018

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2018

Mae union yr un data’n cael ei siartio isod hefyd ond bod graddfa’r echelin-y yn amrywio er mwyn amlygu’r newidiadau o fewn yr awdurdodau.

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2018

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2018

Dyma fersiwn rhyngweithiol o’r siart uchod. Gellir clicio ar gyfres yn yr allwedd i’w chuddio neu ei hamlygu.

 

Nifer a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2018

Nifer a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2018

Ffynhonnell: statscymru.llyw.cymru a Chais Rhyddid Gwybodaeth.

Defnyddir y data yma o dan y Trwydded Llywodraeth Agored.

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook