Asesiadau Cyfnod Allweddol 2

Cynyddodd y ganran a aseswyd gan athrawon (mewn ysgolion a gynhelir) mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 (tua 11 oed) o 0.6 pwynt canran o 2016 i 2017, hynny yw, aseswyd 20.5% yn 2016 a 21.1% yn 2017.

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2017

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2017

 

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2017

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2017

Nifer a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2017

Nifer a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 1999-2017

Ffynhonnell: statscymru.llyw.cymru

Defnyddir y data yma o dan y Trwydded Llywodraeth Agored.