Asesiadau Cyfnod Allweddol 2

Cynyddodd y ganran a aseswyd gan athrawon (mewn ysgolion a gynhelir) mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 (tua 11 oed) o 0.3 pwynt canran o 2017 i 2018, hynny yw, aseswyd 21.1% yn 2017 a 21.4% yn 2018. Cynyddodd y ganran mewn 11 awdurdod ond gostyngodd yn yr 11 awdurdod arall.Yn Ynys Môn y … Parhau i ddarllen Asesiadau Cyfnod Allweddol 2