Asesiadau Cyfnod Allweddol 2

Cynyddodd y ganran a aseswyd gan athrawon (mewn ysgolion a gynhelir) mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2 (tua 11 oed) o 0.1 pwynt canran o 2018 i 2019, hynny yw, aseswyd 21.4% yn 2018 a 21.5% yn 2019. Cynyddodd y ganran mewn 16 awdurdod ond gostyngodd yn y 6 awdurdod arall.Yng Nghonwy y gwelwyd … Parhau i ddarllen Asesiadau Cyfnod Allweddol 2