Asesiadau Cyfnod Allweddol 3

Aseswyd 5,836 o ddisgyblion mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 (Blwyddyn 9, yn 14 oed yn fras) yn 2018,  sef 18.3% o’r holl ddisgybion (mewn ysgolion a gynhelir) a aseswyd.

Cynyddodd y ganran a aseswyd mewn 10 awdurdod a gostyngodd mewn 8. Yn Nghaerffili y cafwyd y cynnydd mwyaf, o 11.6% i 14,8%, 3.3 pwynt canran. Yng Ngheredigion y cafwyd y gostyngiad mwyaf, o 66.8% i 64.1%, -2.7 pwynt canran.

Mae’r siart canlynol yn dangos y canrannau a aseswyd mewn Cymraeg, yn ôl lleoliad yr ysgol. Ni ddangosir dim ym Merthyr Tudful, Blaenau Gwent, Sir Fynwy a Chasnewydd gan nad oes ysgolion sy’n dysgu Cymraeg iaith gyntaf ynddynt. Mae disgyblion y siroedd hynny’n teithio i ysgolion mewn awdurdodau cyfagos. Mae agor ysgol newydd mewn un awdurdod yn gallu effeithio ar y ganran a ddangosir mewn awdurdod cyfagos, e.e. effeithiodd agor Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg ar ganrannau Caerdydd.

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2018

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2018

Mae graddfa wahanol yn cael ei defnyddio ar yr echelin-y ar y chwith yn y siart blaenorol. Yn y siart canlynol, defnyddir yr un raddfa ar gyfer pob ardal.

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2018

Canran a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2018

Dyma’r un data eto ond mewn siart rhyngweithiol:

Mae’r siart canlynol yn dangos y niferoedd a aseswyd yn hytrach na’r canrannau.

Nifer a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2018

Nifer a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 1999-2018

Ffynhonnell: statscymru.llyw.cymru a Chais Rhyddid Gwybodaeth.

Defnyddiwyd data agored o dan Drwydded Llywodraeth Agored i gynhyrchu’r siartiau ar y tudalen hwn.

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook