Asesiadau Cyfnod Allweddol 3

Aseswyd 5,836 o ddisgyblion mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 (Blwyddyn 9, yn 14 oed yn fras) yn 2018,  sef 18.3% o’r holl ddisgybion (mewn ysgolion a gynhelir) a aseswyd.Cynyddodd y ganran a aseswyd mewn 10 awdurdod a gostyngodd mewn 8. Yn Nghaerffili y cafwyd y cynnydd mwyaf, o 11.6% i 14,8%, 3.3 pwynt … Parhau i ddarllen Asesiadau Cyfnod Allweddol 3