Asesiadau Cyfnod Allweddol 3

Aseswyd 6,068 o ddisgyblion mewn Cymraeg ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 (Blwyddyn 9, yn 14 oed yn fras) yn 2019,  sef 18.5% o’r holl ddisgybion (mewn ysgolion a gynhelir) a aseswyd, cynnydd o 2 bwynt canran ers 2018.Cynyddodd y ganran a aseswyd mewn 8 awdurdod a gostyngodd mewn 9, heb gyfrif Torfaen. Dychwelodd Ysgol Gyfun … Parhau i ddarllen Asesiadau Cyfnod Allweddol 3