Asesiadau’r Cyfnod Sylfaen

O 2012 i 2019 cynyddodd y ganran o blant a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (yn 7 oed, mewn ysgolion a gynhelir)  0.8 pwynt canran yn unig, o 22.0% i 22.8%. Daeth hanner y cynnydd hwnnw rhwng 2018 a 2019. Dros 2012-19 bu gostyngiad mewn 7 awdurdod lleol. Yn Rhondda Cynon Taf … Parhau i ddarllen Asesiadau’r Cyfnod Sylfaen