Asesiadau’r Cyfnod Sylfaen

O 2012 i 2018 cynyddodd y ganran o blant a aseswyd mewn Cymraeg ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen (yn 7 oed, mewn ysgolion a gynhelir) 0.4 pwynt canran yn unig, o 22.0% i 22.4%. Mewn 11 awdurdod lleol bu gostyngiad dros y cyfnod hwnnw. Rhwng 2017 a 2018 bu gostyngiad mewn 13 awdurdod a gostyngodd … Parhau i ddarllen Asesiadau’r Cyfnod Sylfaen