Asesiadau’r cwricwlwm cenedlaethol

Y ganran o ddisgyblion a aseswyd mewn CymraegMae’r siart isod yn diweddaru siart a gynhwyswyd yn y ‘Darlun ystadegol o sefyllfa’r Gymraeg (pdf)‘ a gyhoeddwyd yn 2012. Yn ogystal â dangos y ganran a aseswyd mewn Cymraeg ym mhob cyfnod allweddol, mae hefyd yn dangos y targedau perthnasol a gynhwyswyd yn Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg … Parhau i ddarllen Asesiadau’r cwricwlwm cenedlaethol