Lleoliad disgyblion rhugl mewn ysgolion cynradd a chanol

Mae’r map gwres isod yn adlewyrchu lleoliad (ysgol) y plant rhugl eu Cymraeg (5 oed a throsodd) mewn ysgolion cynradd a chanol o bob categori cyfrwng dysgu, heblaw rhai cyfrwng Saesneg yn unig, yn ôl Cyfrifiad Ysgolion Ionawr 2013. Po gochaf yr ardal, po fwyaf nifer y siaradwyr rhugl.

Ffynhonnell: Cyfrifiad Ysgolion 2013, Llywodraeth Cymru

Mae ysgolion i fod i ofyn i rieni ddarparu’r wybodaeth am ruglder eu plant. Nid oes yr un diffiniad o ‘ruglder’. Mae lle i amau hefyd a ydy pob ysgol yn gofyn i’r rhieni. Os na ddaw’r wybodaeth gan rieni, mae’r ysgol i fod i ffurfio barn.

Data ar lefel awdurdod lleol (dolen allanol StatsCymru)

Mae manylion ysgolion unigol ar gael yn y siart rhyngweithiol yma: Rhuglder disgyblion yn ôl grŵp blwyddyn, fesul ysgol gynradd, 2013

Sylwer yn achos y pedair ysgol ganol sydd wedi eu cynnwys yn y siart fod y cyfansymiau a ddangosir yn gyfansymiau pob grŵp blwyddyn yn yr ysgol, nid grŵpiau blwyddyn 1-6 yn unig.
Llun enghreifftiol o’r siart rhyngweithiol:

Nifer y plant mewn ysgol yn ôl rhuglder yn y Gymraeg, yn ôl grŵp blwyddyn

Nifer y plant mewn ysgol yn ôl rhuglder yn y Gymraeg, yn ôl grŵp blwyddyn, Ionawr 2013

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook