Lleiafrifoedd ethnig

Yn Ionawr 2014 roedd 29 ysgol gynradd lle roedd y mwyafrif o’r disgyblion yn dod o leiafrifoedd ethnig. Mae ‘o leiafrifoedd ethnig’ yn golygu o unrhyw ethnigrwydd heb law am “Gwyn-Prydeinig”. Roedd 19 o’r rhain yng Nghaerdydd, 4 yng Nghasnewydd, 3 yn Sir Gaerfyrddin, ac un yr un yn Abertawe, Powys a Gwynedd.

O’r ysgolion cynradd, gan Ysgol Gynradd Grangetown yng Nghaerdydd oedd y ganran uchaf o ddisgyblion o leiafroedd ethnig (95.1%). 79.7% oedd y ganran uchaf yn yr ysgolion uwchradd ac yn Ysgol Uwchradd Fitzalan oedd honno.

Mae’r map isod yn dangos ysgolion cynradd a chanol, a lliw’r nod yn adlewyrchu’r ganran o ddisgyblion a oedd yn lleiafrif ethnig yn ôl Cyfrifiad yr Ysgolion yn 2014.

Gwyn - dim data ar gaelDim data ar gael: naill ai nad oedd lleiafrif ethnig, neu na chafwyd data gan yr ysgol.
Melyn - Llai na 33.3% o leiafrifoedd ethnigLlai na 33.3% o leiafrifoedd ethnig
Gwyrdd bach - rhwng 33.3 a 66.6% o leiafrifoedd ethnigRhwng 33.3 a 66.6% o leiafrifoedd ethnig
Gwyrdd mawr - dros 66.6% o leiafrifoedd ethnigDros 66.6% o leiafrifoedd ethnig

Os cliciwch ar nod, cewch weld data’r ysgol o 2008 hyd at 2014.


Ffynhonnell: Fy Ysgol Leol

Rhannwch drwyTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+