Radio Cymru

Mae’r siart isod yn dangos y nifer o oedolion a oedd yn gwrando ar Radio Cymru am o leiaf 5 munud mewn wythnos arferol, y mesur a elwir yn ‘Cyrhaeddiad wythnosol’. 119 o filoedd oedd y cyrhaeddiad wythnosol a adroddwyd ar ddiwedd chwarter 1 2017, hynny yw, ar ddiwedd mis Mawrth. (Er bod y ffigurau’n cael eu cyhoeddi pob chwarter, ers dechrau 2010 maent yn adlewyrchu’r canlyniadau a gafwyd dros y 6 mis blaenorol. Cyn 2010, defnyddid canlyniadau chwarter, h.y. 3 mis, yn unig). 112 o filoedd oedd y cyrhaeddiad wythnosol a adroddwyd ar ddiwedd chwarter 1 2016.

Cyrhaeddiad wythnosol Radio Cymru 2000 - chwarter 1 2017

Cyrhaeddiad wythnosol Radio Cymru 2000 – chwarter 1 2017

Ffynhonnell: http://www.rajar.co.uk/ Daw’r ffigurau diweddaraf a ddangosir o ddatganiad 18 Mai 2017..

Tynnwyd llinell drwy’r gyfres i amlygu’r duedd ac mae’r ardal dywyll yn dangos cyfwng hyder 95% bras. Gwelir bod y ffigur a adroddwyd ar ddiwedd chwarter 1 2017 (sy’n adlewyrchu’r cyfnod o 6 mis at ddiwedd mis Mawrth 2017) yn gorwedd uwchben y cyfwng hyder sy’n golygu bod y ffigur hwn yn uwch na’r hyn a ddisgwylid ar sail y gyfres tan hynny.

800 yw maint y sampl sydd gan RAJAR yng Nghymru. Gweler gwasanaeth ymchwil RAJAR.