Radio Cymru

Mae’r siart isod yn dangos y nifer o oedolion a oedd yn gwrando ar Radio Cymru am o leiaf 5 munud mewn wythnos arferol, y mesur a elwir yn ‘Cyrhaeddiad wythnosol’. 103 o filoedd oedd y cyrhaeddiad wythnosol a adroddwyd ar ddiwedd chwarter 2 2016, hynny yw, ar ddiwedd mis Mehefin. (Er bod y ffigurau’n cael eu cyhoeddi pob chwarter, ers dechrau 2010 maent yn adlewyrchu’r canlyniadau a gafwyd dros y 6 mis blaenorol. Cyn 2010, defnyddid canlyniadau chwarter, h.y. 3 mis, yn unig). 116 o filoedd oedd y cyrhaeddiad wythnosol a adroddwyd ar ddiwedd chwarter 2015.

Cyrhaeddiad wythnosol Radio Cymru 2000 - chwarter 2 2016

Cyrhaeddiad wythnosol Radio Cymru 2000 – chwarter 2 2016

Ffynhonnell: http://www.rajar.co.uk/ Daw’r ffigurau diweddaraf a ddangosir o ddatganiad 4 Awst 2016.

Tynnwyd llinell drwy’r gyfres i amlygu’r duedd ac mae’r ardal dywyll yn dangos cyfwng hyder 95% bras.

800 yw maint y sampl sydd gan RAJAR yng Nghymru. Gweler gwasanaeth ymchwil RAJAR.

Rhannwch drwyTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+