Staff Llywodraeth Cymru

Pob chwe mis bydd Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi ystadegau am y nifer o staff sydd ganddynt. Gwaetha’r modd, maen nhw’n cyhoeddi’r data mewn pdf, fformat anhwylus sydd, yn ôl awgrym Tim Berners-Lee am y ffordd i ddynodi pa mor agored y mae data, yn haeddu un seren yn unig, y sgôr isaf. Er sicrhau bod y data’n cael ei weld mae Statiaith wedi tynnu’r data ac yn ei gyflwyno mewn siart rhyngweithiol yma: Siart niferoedd staff Llywodraeth Cymru, Ebrill 2009 – Rhagfyr 2014.