Arolwg Cymdeithasol Cymru 1992

Cynhwysodd yr arolwg hwn holiadur penodol am y Gymraeg. Gellir ei ystyried yn rhagflaenydd i Arolygon Defnydd Iaith 2004–06, a gomisiynwyd gan Fwrdd yr Iaith Gymraeg, ac Arolwg 2013–15 a gomisiynwyd gan Gomisynydd y Gymraeg ar y cyd â Llywodraeth Cymru.

Mae dau pdf ar gael:

Adroddiad Arolwg Cymdeithasol Cymru 1992: Adroddiad ar yr Iaith Gymraeg (34MB)

Erthygl fer (Saesneg) am yr arolwg a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn ‘Statistical News’ y Swyddfa Ystadegau Canolog.