Babanod a gwlad enedigol y mamau

Cododd y ganran o fabanod a anwyd i famau a anwyd y tu allan i’r Deyrnas Gyfunol o 5% yn 2000 i 11.4% yn 2015. Yng Nghaerdydd oedd y ganran uchaf yn 2015: 26.8%, i fyny o 14.6% yn 2001.  Caerffili oedd â’r ganran isaf yn 2015:  4.3%.

Dangosir y cyfresi yn y siart rhyngweithiol yma: % o enedigaethau oedd i famau a anwyd y tu allan i’r DG

Gellir cyfyngu ar y cyfresi sy’n ymddangos wrth glicio ar y botymau yn yr allwedd, a dangosir y ffigurau wrth i’r cyrchwr hofran uwchben cyfres.

Ffynhonnell ffigur Cymru 2000: Ystadegau Genedigaethau Cymru a Lloegr (cyfres FM1), 29, 2000

Nifer o fabanod a anwyd i famau o dramor yn 2015

Nifer o fabanod a anwyd i famau o dramor yn 2015

Fersiwn ryngweithiol o’r siart blaenorol: http://statiaith.com/cymraeg/demograffig/genedigaethau/2015/Babanod_2015_yn_ol_awdurdod_a_gwlad_enedigol_y_fam.html

Rhannwch drwyTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+