Babanod a gwlad enedigol y mamau

Cododd y ganran o fabanod a anwyd i famau a anwyd y tu allan i’r Deyrnas Gyfunol o 5% yn 2000 i 11.6% yn 2016. Yng Nghaerdydd oedd y ganran uchaf yn 2016: 26.7% – i lawr o 26.8% yn 2015 – ond i fyny o 14.6% yn 2001. Ynys Môn oedd âir ganran isaf yn 2016 (4.6%) yn cael ei dilyn yn agos gan Rhondda Cynon Taf (4.7%), Torfaen (4.8%),  a Chaerffili a Chastell-nedd Port Talbot (4.9% ill dwy).

Genedigaethau byw i famau a anwyd y tu allan i'r Deyrnas Gyfunol 2001-16

Genedigaethau byw i famau a anwyd y tu allan i’r Deyrnas Gyfunol 2001-16

Dangosir y cyfresi yn y siart rhyngweithiol yma: % o enedigaethau oedd i famau a anwyd y tu allan i’r DG

Gellir cyfyngu ar y cyfresi sy’n ymddangos wrth glicio ar y botymau yn yr allwedd, a dangosir y ffigurau wrth i’r cyrchwr hofran uwchben cyfres.

Ffynhonnell ffigur Cymru 2000: Ystadegau Genedigaethau Cymru a Lloegr (cyfres FM1), 29, 2000

Nifer o fabanod a anwyd i famau o dramor yn 2015

Nifer o fabanod a anwyd i famau o dramor yn 2015

Fersiwn ryngweithiol o’r siart blaenorol: http://statiaith.com/cymraeg/demograffig/genedigaethau/2015/Babanod_2015_yn_ol_awdurdod_a_gwlad_enedigol_y_fam.html