Cartogramau 2011

Mae’r cartogramau hyn i gyd wedi eu seilio ar ganlyniadau Cyfrifiad 2011. Ymhob un, mae lliw ardal yn adlewyrchu’r ganran o bobl 3 oed a throsodd a oedd yn gallu siarad Cymraeg, a maint yr ardal yn adlewyrchu’r nifer oedd yn gallu siarad Cymraeg. (Ni ellir cymharu meintiau ar draws yr ardaloedd.)

Sir Drefaldwyn

Cartogram Siaradwyr 2011 Sir Drefaldwyn

Cartogram Siaradwyr 2011 Sir Drefaldwyn

Gwynedd

Cartogram siaradwyr Cymraeg Gwynedd 2011

Cartogram siaradwyr Cymraeg Gwynedd 2011

Sir Gaerfyrddin

Cartogram Siaradwyr Cymraeg 2011 Sir Gaerfyrddin

Cartogram Siaradwyr Cymraeg 2011 Sir Gaerfyrddin

Ynys Môn

Cartogram siaradwyr Cymraeg 2011 Ynys Môn

Cartogram siaradwyr Cymraeg 2011 Ynys Môn