Mapiau Cyfrifiad 2011

Mae mapiau statig a rhyngweithiol ar gael, gan ddefnyddio gwahanol ddaearyddiaethau. Mae’r mapiau rhyngweithiol wedi eu creu gan ddefnyddio Dablau Fusion Google. Ar 11 Rhagfyr 2018 cyhoeddodd Google eu bod yn mynd i roi’r gorau i gynnal tablau Fusion ac ar 3 Rhagfyr 2019 ni fyddant yn gweithio rhagor. Gall mapiau sy’n eu defnyddio ddechrau cael problemau o ddechau Awst 2019. Manteisiwch ar fapiau rhyngweithiol y wefan hon nawr felly, tra bo modd.

Mae map rhyngweithiol o Gymunedau Cymru, yn dangos y canrannau oedd yn gallu siarad Cymraeg yn ôl grŵp oedran yn 2011 (a data 2001 hefyd) ar wefan Comisiynydd y Gymraeg: http://www.comisiynyddygymraeg.cymru/Cymraeg/Polisi,%20ymchwil%20a%20data/Data%20Cyfrifiad/Pages/Cyfrifiad2011canlyniadauynolCymuned.aspx

Ceir mwy o fanylder o ran oedran, am y ganran sy’n siarad Cymraeg o fewn Cymuned, yn y siart rhyngweithweithiol yma.

Isod mae map sy’n dangos y ganran o bawb (3 oed a throsodd) oedd yn gallu siarad Cymraeg yn ôl LSOA (sef ‘Ardal gynnyrch ehangach haen isaf’):

Gellir dod o hyd i fapiau rhyngweithiol eraill o’r ddewislen.

Mae pdfs ar gael fesul awdurdod lleol. Mae’r pdfs yn cynnwys cyfres o fapiau sy’n dangos y prif ganlyniadau. Mae’r mapiau hynny yn dangos y canlyniadau o fewn wardiau cyfun ac ardaloedd cynnyrch.
Rhestr ddewis

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook