Mapiau Cyfrifiad 2011

Mae mapiau statig a rhyngweithiol ar gael, gan ddefnyddio gwahanol ddaearyddiaethau.

Map rhyngweithiol: % yn gallu siarad Cymraeg, pawb 3 oed a throsodd, 2011, yn ôl Cymuned


Os cliciwch ar y map, cewch weld canrannau 2011 a 2001 yn ôl oed.

Ceir mwy o fanylder o ran oedran, am y ganran sy’n siarad Cymraeg o fewn Cymuned, yn y siart rhyngweithweithiol yma.

Cliciwch y ddolen ganlynol am fap sy’n dangos y ganran o bawb (3 oed a throsodd) oedd yn gallu siarad Cymraeg yn ôl ward, ac, o glicio arno, gwelir y canrannau am y grwpiau oed 3-15, 16-64 a 65 oed a throsodd: Y ganran yn siarad Cymraeg yn ôl ward, 2011, yn ôl oed

(Mae’r mapiau rhyngweithiol oedd yma oedd wedi eu creu gan ddefnyddio Dablau Fusion Google wedi diflannu bellach gan i Google rhoi’r gorau i gynnal tablau Fusion ar 3 Rhagfyr 2019.)

Mae pdfs ar gael fesul awdurdod lleol. Mae’r pdfs yn cynnwys cyfres o fapiau sy’n dangos y prif ganlyniadau. Mae’r mapiau hynny yn dangos y canlyniadau o fewn wardiau cyfun ac ardaloedd cynnyrch.
Rhestr ddewis