Canran yn siarad Cymraeg o’r rhai a anwyd yng Nghymru

Mae’r map isod yn rhyngweithiol. Os cliciwch ar gymuned yn y map, dangosir manylion 2011. Gellir ei gymharu â map sy’n dangos y ganran o’r boblogaeth gyfan (3 oed a throsodd) oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2011 yma sy hefyd ar lefel Cymuned. Am olwg ychydig yn wahanol edrychwch ar un sy wedi ei seilio ar ddaearddiaeth LSOAs: https://statiaith.com/blog/cyfrifiad-2011/mapiau-am-y-gymraeg-o-gyfrifiad-2011/

Am fap mwy na’r un isod ac un y gellir chwilio am Gymuned benodol ynddo, cliciwch yma.

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl LC2206

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook