Cyfrifiad 2011: poblogaeth ddiwrnod gwaith

Mae canlyniadau Cyfrifiad 2011 ar gael ar seiliau poblogaeth gwahanol. Y boblogaeth breswyl yw’r sail arferol. Y boblogaeth ddiwrnod gwaith yw un arall. Mae canlyniadau ar y sail hon yn adlewyrchu sut mae’r boblogaeth yn newid wrth i bobl fynd i’r gwaith. Mae’r map yma’n dangos sut mae’r boblogaeth ddiwrnod gwaith o siaradwyr Cymraeg yn newid o’r boblogaeth breswyl. Mae ardaloedd sy’n cynnwys siopau, swyddfeydd, busnesau’n dueddol o weld cynnydd a’r ardaloedd gwledig a maestrefi’n gweld colled. Mae ysgolion yn llefydd gwaith hefyd wrth gwrs ac mae’n ddiddorol gweld effaith ysgolion Cymraeg yn y de-ddwyrain yn arbennig.

Dyma ddolen at fap Cymraeg gwell na’r un isod:
http://statiaith.com/cymraeg/demograffig/cyfrifiad/2011/WD207/map_WD207Cymraegpoblogaethdiwrnodgwaith.html

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook