Dosbarthiad geoddemograffig ardaloedd cynnyrch

Roedd y chwe Chymuned sydd wedi eu mapio isod yn destun adroddiad ymchwil a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru. ‘Defnyddio’r Gymraeg yn y gymuned‘. Mae’r mapiau wedi eu creu drwy ddefnyddio dosbarthiad geoddemograffig ardaloedd cynnyrch Cyfrifiad 2011. Mae pob adeilad o fewn ardal gynnyrch wedi ei liwio’n ôl dosbarthiad yr ardal. Nid yw lliw adeilad yn adlewyrchu manylion y bobl oedd yn byw yn yr adeiladau unigol adeg Cyfrifiad 2011 na’r bobl sy’n byw ynddynt ar hyn o bryd. Gellir darllen am y dosbarthiad geoddemograffig yma.

Aberteifi dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau'r ardal

Aberteifi dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau’r ardal

Aberystwyth dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau'r ardal

Aberystwyth dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau’r ardal

Bangor dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau'r ardal

Bangor dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau’r ardal

Llanrwst dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau'r ardal

Llanrwst dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau’r ardal

Porthmadog dosbarthiad OA i adeiladau'r ardal

Porthmadog dosbarthiad OA i adeiladau’r ardal

Rhydaman dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau'r ardal

Rhydaman dosbarthiad OA wedi ei briodoli i adeiladau’r ardal

Mae manylion Cymru gyfan i’w weld ar y map rhyngweithiol yma.

Mae’r siart isod yn dangos y ganran a oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2011 o fewn ardaloedd cynnyrch y chwe Chymuned, a dosbarthiad geoddemograffig yr ardal gynnyrch.

Canran yn gallu siarad Cymraeg yn ôl dosbarthiad geoddemograffig OA

Canran yn gallu siarad Cymraeg yn ôl dosbarthiad geoddemograffig OA

Ffynhonnell: tabl KS207 Cyfrifiad 2011