Ieithoedd eraill Caerdydd

Y cyfan y mae’r map isod yn ei ddangos yw pa iaith oedd â’r nifer fwyaf o siaradwyr o fewn ward (ag eithrio siaradwyr Cymraeg a Saesneg). Nid yw enwi iaith mewn ward yn golygu mai yn y ward yna y mae’r nifer fwyaf o’i siaradwyr, na bod canran siaradwyr yr iaith yn sylweddol o reidrwydd chwaith.

Map ieithoedd eraill Caerdydd

Map ieithoedd eraill Caerdydd

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl QS204

Am fanylion yn ôl ardal gynnyrch ehangach haenen isaf (LSOA) gellir cyfeirio at fap a luniodd ‘Y Guardian’: Map lefel LSOA y Guardian (dolen allanol)

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook