Gallu’r rhai a anwyd yng Nghymru i siarad Cymraeg

Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd 23.3% o’r boblogaeth oedd wedi eu geni yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg; 8.0% oedd y ganran gyfatebol o’r boblogaeth oedd wedi eu geni y tu allan i Gymru. (Ffynhonnell: tabl LC2206). Am fanylion am fudo ers 2011 gweler https://statiaith.com/blog/demograffeg/mudo/