Map gwlad enedigol

Yn ôl Cyfrifiad 2011, roedd 23.3% o’r boblogaeth oedd wedi eu geni yng Nghymru yn gallu siarad Cymraeg; 8.0% oedd y ganran gyfatebol o’r boblogaeth oedd wedi eu geni y tu allan i Gymru. (Ffynhonnell: tabl LC2206). Am fanylion am fudo ers 2011 gweler https://statiaith.com/blog/demograffeg/mudo/

Mae’r map isod yn dangos y ganran o’r boblogaeth (pob oed) a anwyd y tu allan i Gymru yn ôl Cymuned.

Dyma ddolen at fap Cymraeg gwell na’r un isod: Map: canran a anwyd y tu allan i Gymru

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook