Dosbarth economaidd-gymdeithasol

Mae siart isod yn dangos y ganran o bobl (16 oed a throsodd) oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2011 yn ôl eu dosbarth economaidd-gymdeithasol. Yn genedlaethol, roedd 15.7% o bawb 16 oed a throsodd yn gallu siarad Cymraeg. Bydd teitl llawn y categori’n cael ei ddangos wrth i’r cyrchwr hofran uwch ben bar.

Ffynhonnell: tabl DC2609 Cyfrifiad 2011

Mae data tebyg wedi eu siartio yma ar lefel Awdurdod lleol a ward.

Mae siartiau cyfatebol ar gyfer galwedigaethau ar gael hefyd, yn ôl awdurdod lleol, ac yn ôl ward.