Hunaniaeth genedlaethol

Yn ôl Cyfrifiad 2011 roedd 25.4% o’r rhai a ddywedodd fod ganddynt hunaniaeth Gymreig yn gallu siarad Cymraeg. O’r rhai a ystyriodd fod ganddynt hunaniaeth Gymreig a Phrydeinig, 20.0% oedd yn gallu siarad Cymraeg. Mae’r siart isod yn dangos fod y ganran honno’n uwch o lawer na chanrannau’r hunaniaethau eraill. 6% o’r rhai a ystyriodd fod eu hunaniaeth yn Seisnig yn unig a oedd yn gallu siarad Cymraeg. Mae’r siart hefyd yn awgrymu bod y patrwm yn debyg iawn ar draws Cymru.

Canran (ar raddfa log) yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl hunaniaeth genedlaethol ac awdurdod lleol

Canran (ar raddfa log) yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl hunaniaeth genedlaethol ac awdurdod lleol

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl DC2203.

Mae’r siart isod yn dangos y ganran oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2011 yn ôl rhyw ac oed yn ogystal ag yn ôl hunaniaeth genedlaethol.

% yn gallu siarad Cymraeg yn ôl rhyw, oed a hunaniaeth genedlaethol, 2014

% yn gallu siarad Cymraeg yn ôl rhyw, oed a hunaniaeth genedlaethol, 2014