Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed, fesul awdurdod lleol, yn 2011 a 2001

Mae’r siartiau canlynol yn dangos y ganran o bobl 3 oed a throsodd oedd â sgiliau yn y Gymraeg, yn ôl oed, fesul awdurdod lleol. Oherwydd bod y ganran o blant sy’n meddu ar sgil yn y Gymraeg lawer yn uwch na’r ganran gyfatebol ymhlith oedolion mewn llawer o’r awdurdodau mae pob siart yn defnyddio dwy raddfa, un i’r bobl 3 i 20 oed, ac un arall i’r rhai 21 i 79 oed, fel y gellir gweld llinellau’r cyfresi gwahanol mor glir â phosibl. Cyfyngwyd yr ystod oed i rai o dan 80 oed fel y gellir cymharu’r siartiau hyn yn union â siartiau a seilwyd ar ganlyniadau Cyfrifiad 2001 a gyhoeddwyd yn Adran 5 ‘Darlun ystadegol o sefyllfa’r Gymraeg‘.

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl DC2106

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Caerdydd

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Caerdydd

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Ynys Môn

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Ynys Môn

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Gwynedd

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Gwynedd

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Sir Ddinbych

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Sir Ddinbych

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Sir y Fflint

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Sir y Fflint

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Wrecsam

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Wrecsam

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Powys

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Powys

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Ceredigion

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Ceredigion

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Sir Benfro

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Sir Benfro

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Sir Gaerfyrddin

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Sir Gaerfyrddin

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Abertawe

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Abertawe

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Castell-nedd Port Talbot

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Castell-nedd Port Talbot

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Pen-y-bont ar Ogwr

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Bro Morgannwg

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Bro Morgannwg

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Rhondda Cynon Taf

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Rhondda Cynon Taf

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Merthyr Tudful

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Merthyr Tudful

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Caerffili

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Caerffili

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Blaenau Gwent

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Blaenau Gwent

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Torfaen

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Torfaen

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Sir Fynwy

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Sir Fynwy

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn ôl oed - Casnewydd

Cyfrifiad 2011: Sgiliau yn y Gymraeg yn ôl oed – Casnewydd