Siarad Cymraeg yn ôl oed, fesul awdurdod lleol, yn 2011 a 2001

Mae’r siartiau canlynol yn dangos y ganran o bobl 3 oed a throsodd oedd yn gallu siarad Cymraeg yn 2011 a 2001, yn ôl oed, fesul awdurdod lleol. Oherwydd bod y cyfrifiad yn adrodd bod y ganran o blant sy’n gallu siarad Cymraeg lawer yn uwch na’r ganran gyfatebol ymhlith oedolion mewn llawer o’r awdurdodau mae pob siart yn defnyddio dwy raddfa, un i’r bobl 3 i 20 oed, ac un arall i’r rhai 21 i 79 oed, fel y gellir gweld llinellau’r cyfresi gwahanol mor glir â phosibl.

Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl DC2106

Caerdydd: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Caerdydd: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Abertawe: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Abertawe: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Blaenau Gwent: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Blaenau Gwent: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Bro Morgannwg: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Bro Morgannwg: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Caerffili: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Caerffili: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Casnewydd: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Casnewydd: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Castell-nedd Port Talbot: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Castell-nedd Port Talbot: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Ceredigion: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Ceredigion: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Conwy: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Conwy: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Gwynedd: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Gwynedd: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Merthyr Tudful: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Merthyr Tudful: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Pen-y-bont ar Ogwr: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Pen-y-bont ar Ogwr: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Powys: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Powys: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Rhondda Cynon Taf: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Rhondda Cynon Taf: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir Benfro: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir Benfro: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir Ddinbych: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir Ddinbych: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir Fynwy: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir Fynwy: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir Gaerfyrddin: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir Gaerfyrddin: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir y Fflint: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Sir y Fflint: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Torfaen: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Torfaen: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Wrecsam: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Wrecsam: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Ynys Mon: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001

Ynys Mon: % yn gallu siarad Cymraeg yn ôl oed yn 2011 a 2001