Trosglwyddo'r Gymraeg 2011

Trosglwyddo’r Gymraeg

Canlyniadau Cyfrifiad 2011

Mapiau rhyngweithiol, yn ôl math o aelwyd

Dyma ddolenni at y fersiynau rhagweithiol o’r mapiau a ddangosir yn y llun uchod. Mae pob un ohonynt yn mapio cyfraddau trosglwyddo’r Gymraeg i blant 3 i 4 oed o fewn y math o deulu a ddangosir,

Cartrefi un teulu lle mae cwpl a’r ddau oedolyn yn gallu siarad Cymraeg

Cartrefi un teulu lle mae cwpl lle nad oes ond un o’r oedolion yn gallu siarad Cymraeg 

Cartrefi un teulu lle mae rhiant unigol sy’n gallu siarad Cymraeg

Gweler y cyflwyniad Powerpoint yma a roddwyd i weithdy yn Swyddfa’r Ystadegau Gwladol ar 10 Rhagfyr 2013.

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook