Trosglwyddo: siartiau

Mae siart rhyngweithiol sy’n cyflwyno rhai o’r ystadegau ar lefel awdurod lleol yma.

Mae’r siart yma wedi ei greu gan ddefnyddio’r un data sy’n sail i’r siartiau hynny, sef niferoedd y plant 3 i 4 oed. Dengys ym mha awdurdod lleol oedden nhw, a oedden nhw’n gallu siarad Cymraeg ac ym mha fath o gartref roedden nhw’n byw. (Ffynhonnell: Cyfrifiad 2011, tabl DC2601)

Mae’r ffeil Excel yma yn cynnwys rhagor o fanylion, eto ar lefel awdurdod lleol.

Gweler y cyflwyniad Powerpoint yma a roddwyd i weithdy yn Swyddfa’r Ystadegau Gwladol ar 10 Rhagfyr 2013.

Roedd sawl siart ar gael ar ManyEyes IBM. Mae’r gwasanaeth hwnnw wedi dod i ben ac nid yw’r siartiau ar gael bellach.