Ffynonellau data

Dyma ddolenni at nifer o ffynonellau eraill o ddata am y Gymraeg:

 1. Adran data ac ystadegau Comisiynydd y Gymraeg yw’r un gyntaf. Mae’n cynnwys data ar lefel Cymuned, siartiau a mapiau.
  Adran data ac ystadegau Comisiynydd y Gymraeg
 2. Nomis yw’r ail. Un o wefannau y Swyddfa Ystadegol Gwladol yw hon. Ceir data manwl Cyfrifiad 2011 yma.
  Data Cyfrifiad 2011 – gwefan Nomis
 3. StatsCymru yw’r nesaf. Llywodraeth Cymru bia hi. Mae peth data manwl ar gael a chyfleuster siartio.
  StatsCymru – gwefan Llywodraeth Cymru
 4. Mae’r nesaf wedi ei chynhyrchu gan Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru. Mae modd dod o hyd i ddata ardal fach yn hon a chael adroddiad parod ar rai o’r prif ganlyniadau.
  InfoBaseCymru – gwefan Uned Ddata Llywodraeth Leol Cymru
 5. Cafodd wefan Bwrdd yr Iaith Gymraeg ei harchifo pan ddiddymwyd y Bwrdd. Mae ei hardran Ystadegau’n cynnwys llawer o ddadansoddiadau diddorol, gan gynnwys rhai Cyfrifiad 2001 ac Arolygon Defnydd Iaith 2004-06.
  Adrannau Ystadegau archif Bwrdd yr Iaith Gymraeg

Rhannwch drwyTweet about this on Twitter

Twitter

Share on Facebook

Facebook