Iechyd

Cyhoeddwyd adroddiad ‘yn cyflwyno ystadegau amrywiol yn ymwneud â darparu gwasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru drwy gyfrwng y Gymraeg’ gan Lywodraeth Cymru ar 22 Mehefin 2016. Mae’n cyflwyno amrediad o ystadegau ar lefel byrddau iechyd Cymru, e.e. y tabl isod:

yr iaith y mae siaradwyr Cymraeg yn teimlo’n fwyaf cartrefol yn ei defnyddio, byrddau iechyd yng Nghymru, 2013-15

yr iaith y mae siaradwyr Cymraeg yn teimlo’n fwyaf cartrefol yn ei defnyddio, byrddau
iechyd yng Nghymru, 2013-15

Ymhlith pethau eraill, mae’n cynnwys ystadegau am feddygon teulu a Galw Iechyd Cymru.