Meddygon teulu Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi manylion am y nifer o feddygon teulu sy’n gallu siarad Cymraeg. Mae’r manylion yn dod o’r rhestr o Berfformwyr Meddygol lle mae meddygon yn nodi pa ieithoedd y maent yn gallu ei siarad.

Am ragor o fanylion gellir cyfeirio at y ddogfen a gyhoeddoedd Llywodraeth Cymru ar 25 Mawrth 2014 (dogfen Saesneg): Meddygon teulu, 2003-13

Rhannwch drwyTweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+