Meddygon teulu Cymraeg

Mae Llywodraeth Cymru’n cyhoeddi manylion am y nifer o feddygon teulu sy’n gallu siarad Cymraeg. Mae’r manylion yn dod o’r rhestr o Berfformwyr Meddygol lle mae meddygon yn nodi pa ieithoedd y maent yn gallu ei siarad.

Am ragor o fanylion gellir cyfeirio at y ddogfen a gyhoeddoedd Llywodraeth Cymru ar 29 Mawrth 20147(dogfen Saesneg): Meddygon teulu, 2006-2016