Incwm cartrefi

Tai a gwaith i gadw’r iaith, ys dywedir. Cynhyrchwyd y map isod gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae yn Saesneg yn anffodus ac fe’i cynhwysir gan fod y pwnc mor bwysig. Ceir manylion amdano yma:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/personalandhouseholdfinances/incomeandwealth/bulletins/smallareamodelbasedincomeestimates/financialyearending2018

Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy’n gyfrifol am y ffaith y dangosir rhan o dde Lloegr ar y cychwyn.