Map gwlad enedigol

Cynyddodd y ganran o breswylwyr arferol a anwyd y tu allan i Gymru o 27.3% (837,000) yn 2011 i 29.1% (905,000) yn 2021, gan gynnwys cynnydd o 23,000 o bobl a anwyd yn Lloegr.

https://llyw.cymru/demograffeg-mudo-yng-nghymru-cyfrifiad-2021-html

% y boblogaeth a anwyd yng Nghymru

Map rhyngweithiol

% y boblogaeth a anwyd yng Nghymru. Ffynhonnell: Cyfrifiad 2021