Tag Archif: amcangyfrifon poblogaeth

Amcangyfrifon poblogaeth Ceredigion

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) wedi cyhoeddi erthygl sy’n edrych ar y gwahaniaethau rhwng amcangyfrifon maint y boblogaeth a wnaed cyn Cyfrifiad 2021 â chanlyniadau’r cyfrifiad ei hun ac fe edrychwyd yn arbennig ar Geredigion. Dyma’r siart a gynhyrchwyd ganddynt:

Dyma ddolen at erthygl y SYG:
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/articles/reconciliationofmidyearpopulationestimateswithcensus2021atlocalauthoritylevel/2023-03-02

Gweler hefyd fy nghofnod blaenorol ar ragolygon Cyfrifiad 2021:
Rhagolygon yr iaith yng Nghyfrifiad 2021