% yn gallu siarad Cymraeg, yn ôl awdurdod lleol a grŵp oed hyblyg

Mae’r tudalen yma yn eich galluogi i grwpio oedrannau yn ôl eich dewis a gweld y ganran oedd yn siarad Cymraeg yn y grŵp yna yn ôl Cyfrifiad – 2011 a/neu 2021.

Dewisiwch oedran ieuengaf a hynaf y grŵp, yr awdurdod lleol (neu Gymru gyfan) a’r cyfrifiadau ac fe ddylai’r siart newid. O dan y siart, dylech fedru gweld y ganran/canrannau oedd yn siarad Cymraeg yn y grŵp ddewisoch. Sylwer: 85 oed yw’r oedran hynaf y mae’n bosibl ei ddangos.